VD har ordet


Vi har förhoppningsvis närmat oss slutet av en alldeles för lång pandemi där resultatet av ett virus i mångt och mycket fått styra över världen och våra handlingar vad det gällt våra begränsningar i vad vi varit tillåtna att få göra och inte fått göra i allmänna och publika miljöer. 

Tiden har även gett oss tillfälle att reflektera, omgruppera och omdisponera våra nutida och framtida val. Där vikten av att hitta hållbara lösningar framstår lika självklart som utmanande. Och det oavsett om det gäller platsen, materialet eller inte minst social hållbarhet.

Fopha invest har sedan dag ett varit tydliga med att vi vill bidra och driva tillväxt av samhällen med socialt, ekonomiskt, ekologiskt och klimatmässigt hållbara lösningar. Tillsammans med egna och partners arkitekter, samt byggnadsingenjörer har Fopha Invest den kunskap och kompetens som krävs från tidiga skeden, genom hela processen och med full fokus på genomförandefasen.

För oss är det en särskild glädje att få arbeta nära kommun och partners från idé till framtida samhällen som ett Team. Vi tror på den positiva kraften i människans nyfikenhet och på möjligheterna i teknik, design och arkitektur under hållbara former.

Själva har vi tillsammans med Haninge kommun och våra partners haft ett positivt och utvecklande arbete vad det gäller vårt gemensamma projekt och samhällsutvecklingen kring och på Torvalla-området.

Genom vårt nytänkande och skapande i kombination med ett framtida hållbarhetsperspektiv har vi tydligt visat på våra unika och framtida samhällen som tar höjd för ett aktivt liv för människor, där bostäder, mötesplatser, friskvård och hälsa genomsyrar utformningen av våra initiativ i en grön och trygg miljö.

Det återstår fortfarande mycket jobb, inte minst arbetet med att ta fram en detaljplan alternativt  detaljplaner som ska ge oss möjlighet att förverkliga och utveckla framtidens samhälle.

Som ni ser är vi beredda att investera i ett långsiktigt perspektiv. Vi gifter oss med våra åtaganden.

”It's all about commitment”

Vi vet vad som krävs för att lyckas och vikten av att få alla att dra åt samma håll. Vill vi ha de bästa förutsättningarna behöver vi även vara bäst förberedd. Precis som inom idrotten.

Vi hoppas och tror att ni liksom vi känner stark tilltro till att vi som Team kommer lyckas med våra gemensamma mål och finner ovan lika attraktiv som vi. Vi står redo om ni är?

Fortsätt ta väl hand om varandra!

All the best,

All the best,

 

Thony Andersson

CEO, Fopha Invest AB

 

thony@fophainvest.com

Kontakta oss


Vare sig du representerar en kommun, är markägare eller bara känner att det här är en miljö som du vill vara med att utveckla eller bara vill bo i och kring så är du välkommen att höra av dig till oss.

info@fophainvest.com