VD har ordet


Oavsett bra eller dåliga tider så behöver vi ge oss tid att reflektera, omgruppera och omdisponera våra nutida och framtida val. Ett sådant val är att hitta hållbara lösningar som framstår lika självklart som utmanande. Och det oavsett om det gäller platsen, materialet eller inte minst social hållbarhet.

Fopha invest har sedan dag ett varit tydliga med att vi vill bidra och driva tillväxt av samhällen med socialt, ekonomiskt, ekologiskt och klimatmässigt hållbara lösningar. Tillsammans med egna och partners, arkitekter, samt byggnadsingenjörer har vi tillsammans den kunskap och kompetens som krävs från tidiga skeden, genom hela processen och med full fokus på genomförandefasen.

För oss är det särskilt glädjande att få arbeta nära kommun och partners från idé till framtida samhällen med just detta, som ett Team. Vi tror på den positiva kraften i människans nyfikenhet och på möjligheterna i teknik, design och arkitektur under hållbara former.

Genom vårt nytänkande och skapande i kombination med ett framtida hållbarhetsperspektiv kan vi tydligt visa på våra unika och framtida samhällen som tar höjd för ett aktivt liv för människor, där bostäder, mötesplatser, friskvård och hälsa genomsyrar utformningen av våra initiativ i en grön och trygg miljö.

Vi vet att flertalet kommuner arbetar hårt för att själva utveckla och förädla planering och arbete i dessa frågor. Det återstår fortfarande mycket jobb, inte minst arbetet med planuppdragen som ska ge oss möjlighet att förverkliga och utveckla just framtidens samhällen.

Som ni ser är vi tillsammans med våra partners beredda att investera i ett långsiktigt perspektiv. Vi gifter oss med våra åtaganden.
”I´ts all about commitment”

Vi vet vad som krävs för att lyckas och vikten av att få alla att dra åt samma håll. Vill vi ha de bästa förutsättningarna behöver vi även vara bäst förberedd. Precis som inom idrotten.

Vi hoppas och tror att ni liksom vi känner stark tilltro till att vi som Team kommer lyckas med våra gemensamma mål och finner ovan lika attraktiv som vi. Vi står redo om ni är?

All the best,

All the best,

 

Thony Andersson

CEO, Fopha Invest AB

 

thony@fophainvest.com

Kontakta oss


Vare sig du representerar en kommun, är markägare eller bara känner att det här är en miljö som du vill vara med att utveckla eller bara vill bo i och kring så är du välkommen att höra av dig till oss.

info@fophainvest.com