VD har ordet


Vi har alla hamnat i en tid och värld som ingen av oss kunnat förutse ännu mindre levt i tidigare. Det har även lett oss till en bredare förståelse till hur skör vår värld är och hur beroende vi är av varandra, inte minst hur vi integrerar för att undvika och lösa nya utmaningar vi står och stått inför. 

Idag vet vi alla mer om Covid-19 och hur aggressivt den angriper våra kroppar om vi drabbas av den och hur den biter tag och förgör de som befinner sig i riskzonen på ett förödande sätt, med alltför ofta en dödlig utgång. Tragiskt och brutalt. Perioden har också gett de flesta av oss möjlighet att reflektera och fundera på hur vi på bästa sätt kan bidra till att lindra nuvarande situation, inte minst hur vi kan bidra till att förebygga och underlätta för oss om och när vi eventuellt hamnar i en liknande situation framledes.

När vi dagligen tar del av Folkhälsomyndighetens uppdatering och direktiv vad som hänt det senaste dygnet och hur vi tillåts att bete oss i publika och offentliga sammanhang, så fylls informationsflödet hela tiden på. Vilka är i riskzonen? Och vikten av att fortsätta vara extra aktsamma med dessa och de i vår omgivning.

Att ha med sig och ta till sig all information är näst intill omöjligt, men de stora delarna i detta kan vi ta till oss och samtidigt ha med oss i vår planering vad det gäller just vad vi själva jobbar med och mot. Nämligen Samhälls- och Fastighetsutveckling. Personligen så får vi ytterligare bekräftelse på att det vi ser framför oss i våra projekt tillsammans med Haninge kommun och externa Partners ligger helt i linje med vad som kommer att krävas för att stå bättre rustade för liknande situationer i framtiden.

Ta Torvalla-området som exempel, där vi i nuläget befinner oss mitt i en förstudie inom ramen för detaljplanen. Om inget drastiskt framkommer i nuvarande förstudie eller resterande del av Detaljplanen så ser vår gemensamma vision ut att kunna förverkligas. En ny Urbaniserad stadsdel i en stadsdel. Där närhet till ett aktivt leverne och på så vis något hälsosammare liv, närhet till skolor, kultur och umgänge. Samtidigt som du har det allra nödvändigaste som livsmedel och möjlighet till sjukvård/rehab inom ”området”.

När det gäller Årsta slottsområdet och ”Stymningevik” så har vi och kommunen nu kommit igång med Planprogrammet där flertalet undersökningar startats upp. Vi ser fram emot att få dessa på plats och därefter förhoppningsvis komma i mål med även detta projekt. Dock viktigt att vi har tålamod, fortsätter ta steg för steg och sten för sten tills vi fått alla utredningar på plats. Därefter tillsammans med kommun och Länsstyrelsen gemensamt och varsamt skapa den plats som den vackra miljön och landskapet ger möjlighet till.

Årsta slott har liksom övriga Sveriges restaurang, konferens och eventarenor tappat stora intäkter då vi inte haft eller kunnat genomföra dessa p.g.a. av covid-19. Däremot så har vår milda vinter inneburit att Golfklubbarna kommit igång tidigare än normalt och på så vis bidrar till att det är mer folk i rörelse än tidigare. Glädjande nog så visar samtliga stor respekt för Folkhälsomyndighetens direktiv och regelverk, vilket i sin tur skapat en ännu större trivsel.

Vi har även själva vidtagit nödvändiga åtgärder och har smugit igång vår restaurang-verksamhet ute på vårt vackra Årsta slott. Vi hoppas den kommit igång under året och fått möjlighet till utveckling även den.

Det är som jag skrivit om tidigare, inspirerande och utmanande projekt som stimulerar och kräver engagemang och genomförandekraft. Vilket vi står redo och rustade för. Låt oss under tiden ta hand om varandra och glöm inte de mest utsatta. De som är mest isolerade. Ring, skicka ett brev eller visa på att ni finns där och att de är saknade.

Ta väl hand om er! Hörs snart igen!

All the best,

 

Thony Andersson

CEO, Fopha Invest AB

 

thony@fophainvest.com

Kontakta oss


Vare sig du representerar en kommun, är markägare eller bara känner att det här är en miljö som du vill vara med att utveckla eller bara vill bo i och kring så är du välkommen att höra av dig till oss.

info@fophainvest.com