VD har ordet


Dags för nästa fas i vår vision om att skapa nya attraktiva platser.

Tillsammans med Haninge kommun har vi en gemensam strävan om att skapa platser som ska bidra till att öka Haninges attraktion och som tydligt visar på en kommun som satsar på att erbjuda både urbant stadsliv och tillgång till natur och skärgård.

Vi uppskattar Haninge kommuns stora engagemang och delar kommunens vision om ett framtida Haninge som Stockholms södra stadsdel med urbant stadsliv, skärgårds- och naturliv. Särskilt inspireras vi av ambitionerna inom de områden som ligger oss närmast hjärtat; satsningarna på idrott, hälsa, rekreation och en aktiv fritid.

Jag har tidigare berättat om de avtal vi ingått med Haninge kommun för att stärka upp de värden som vi och kommun siktar mot att nå. Nu kan jag glädjande nog även meddela att vi nått ytterligare en milstolpe.

Vi har under sommaren signerat ett avtal med Familjen Lars Fröstad om att starta upp ett gemensamt bolag som kommer vara drivande och ligga till grund för utvecklingen av Årsta Slott.

 Det här avtalet som nu går i lås mellan Fopha Invest och Familjen Fröstad är ytterligare en del i utvecklingen av Årsta och hela Haninge. Med det nya bolaget som bas kan vi utveckla våra innehav tillsammans med Fröstad och satsa stenhårt på att göra Årsta ännu mer tillgängligt.

Det här är ett av flera avtal som vi kommer att presentera framöver men få kommer att vara så viktiga för Årsta Slotts utveckling som denna. För oss som bolag är det viktigt att leva upp till våra åtaganden, men alltid med ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Syftet är och kommer vara att lyfta fram de unika värden som finns på de platser vi utvecklar. Att vi nu får med Fröstad i utvecklingen av Årsta känns som en mycket viktig pusselbit för att möjliggöra just detta.

Vi behöver alla vara medvetna om att både Torvalla och Årsta Slott med omnejd är långsiktiga satsningar som kommer att kräva flera års utrednings- och planeringsarbete innan de kan förverkligas.

Vi ser med spänning fram emot en mycket spännande höst och vinter.

All the best,

 

Thony Andersson

VD, Fopha Invest AB

 

thony@fophainvest.com

Kontakta oss


Vare sig du representerar en kommun, är markägare eller bara känner att det här är en miljö som du vill vara med att utveckla eller bara vill bo i och kring så är du välkommen att höra av dig till oss.

info@fophainvest.com