VD har ordet


Vi på Fopha Invest är givetvis båda tacksamma och hedrade över att ha fått möjligheten att utveckla våra nu signerade projekt tillsammans med Haninge kommun. Det här är satsningar som bidrar till att öka Haninges attraktivitet och visar tydligt på en kommun som satsar på att erbjuda såväl urbant stadsliv som tillgång till natur och skärgård.

Det är viktigt att poängtera att dessa satsningarna i Torvalla och Årsta fortfarande är i ett mycket tidigt skede och att mycket utrednings- och planeringsarbete återstår innan våra gemensamma projekt och visioner kan bli verklighet.

Vi har tillsammans med en av våra huvudmän Peter Forsberg ett stort engagemang inom idrotts-, fritidsaktiviteter och då särskilt i ungas sportaktiviteter. Det i kombination med Peters och övrigas erfarenheter och visioner hos Fopha Invest gör att Haninge kommun uppfattar oss som den långsiktig partner vi är, för kommunens fortsatta utveckling.

Det här är givetvis stora satsningar som kommer att innebära betydelsefulla steg i Haninges och även vår fortsatta utveckling. Satsningen på att göra Torvallaområdet till en välkomnande idrotts-, kultur- och evenemangsstadsdel, liksom utvecklingen att göra Årsta Slott och dess omgivning till ett ännu mer tillgängligt och attraktivt rekreationsområde innebär att Haninges attraktivitet förstärks ytterligare.

Utöver det så bidrar givetvis även dessa projekt till att uppnå Haninge kommuns långsiktiga strategi - att försöka bli Sveriges bästa idrottskommun, samt att år 2030 vara en aktiv och engagerad kommun med 105 000 invånare.

Vi återkommer givetvis med mer information under tiden projekten fortlöper och utvecklas.

All the best,

 

Thony Andersson

VD, Fopha Invest AB

 

thony@fophainvest.com

Kontakta oss


Vare sig du representerar en kommun, är markägare eller bara känner att det här är en miljö som du vill vara med att utveckla eller bara vill bo i och kring så är du välkommen att höra av dig till oss.

info@fophainvest.com