Fopha Invest i samarbete med Haninge kommun


Efter en tids konstruktiva och givande möten med positiva dialoger har Fopha Invest nu skrivit avsiktsförklaringar kring två stora projekt som ligger i linje med den omfattande utveckling som Haninge kommun genomgår med målet att år 2030 vara 105 000 invånare. De två områdena i kommunen som berörs är dels Årsta Slott och dels området kring Torvalla.

Bakgrunden till dessa avtal ligger i att Haninge kommun under lång tid sökt en samarbetspartner som inte enbart är intresserad av att bygga nya bostäder, utan som också vill ställa upp med ett större och långsiktigt engagemang och som delar dess vision om en kommun med idrotts- och fritidsprofil, som förenar både urbant stadsliv och tillgång till natur och skärgård.

 

Torvalla

Torvallaområdet ligger strax öster om Haninge centrum, endast 20 min från Stockholms tullar. Här finns i dag ett sportcentrum och ska i samarbete med oss på Fopha Invest utvecklas till en ny stadsdel med en tydlig idrotts-, kultur- och evenemangsprofil.

Visionen är att Torvalla ska bli ett välkomnande och livfullt evenemangs- och rekreationsområde med närhet till skolor, möjligheter till olika sportaktiviteter, kultur och umgänge.

Satsningen innebär en långsiktig utveckling av hela området som innefattar byggande av 1.500 nya bostäder, samt nya anläggningar för idrott och evenemang.

Tillsammans med Haninge kommun kommer alltså Fopha Invest att utarbeta en plan för utvecklingen av Torvalla till ett område präglat av just idrott, kultur och evenemang.

 

Årsta slott

Det andra projektet är i och kring Årsta slott, som har potential att bli ett område med ett mycket attraktivt besöksmål och som har tillgänglighet till skärgården för både boende och allmänhet.

Framtidsvisionen för Årsta slott är att ge Haningeborna och andra besökare tillgång till natur- och kulturnära rekreation med tillfällen för picknick, bad, golf eller andra fritidsaktiviteter, liksom möjlighet till övernattning.

Kontakta oss


Vare sig du representerar en kommun, är markägare eller bara känner att det här är en miljö som du vill vara med att utveckla eller bara vill bo i och kring så är du välkommen att höra av dig till oss.

info@fophainvest.com