Fopha Invest


Fopha Invest är ett nyetablerat bolag med inriktning på att bygga och utveckla bostadsfastigheter på platser i en aktiv miljö.

Fopha Invest ska driva och utveckla olika typer av projekt inom fastighetsbranschen. Fokus ligger i nuet på bostadsutveckling i Stockholmsområdet med möjlighet och närhet till en aktivare vardag.

Engagemang


Tillsammans skapar vi en miljö där vi bygger in förutsättningar för ett innehållsrikt boende, med möjlighet till aktiviteter runt hörnet i en trygg miljö.

Nutid


Vi bygger för dig att leva i nu och som står sig i framtiden.

Teamkänsla


Vi vet vad som krävs för att lyckas och vikten av att få alla att dra åt samma håll. Vill du ha de bästa förutsättningarna behöver du även vara bäst förberedd.

Kultur och motion


Med vår idrottsliga bakgrund i kombination med vårt affärsmässiga intåg inom fastighets- och näringsindustrin står det allt klarare för oss att vi här har ett hål att fylla. Vi behöver tillsammans ta ett större ansvar gällande öppenhet, friskvård, kultur och motion.

Vi vill leva hälsosammare, vi vill bli mer aktiva och vi vill få ut mer av våra dolda kreativa sidor, både vad det gäller aktiviteter och kultur. Samtidigt som vi tänker, pratar, känner, samt vet betydelsen av dess innebörd, så sluter vi oss mer och mer inåt i vår egen levnadsbubbla.

Med det som bakgrund så är det dags att vi alla tar vårt ansvar och helt enkelt skapar bättre förutsättningar för tanken att bli mer aktiv. Skapa platser med förutsättningar där du som enskild individ likväl dig med stora kärnfulla familjer kan mötas och ta del av en gemensam upplevelse där alla erbjuds en bit av framtidens viktigaste investeringar. Nämligen din egen och ditt eget välmående.

Det är med det som bakgrund vi tillsammans med kommuner och andra markägare kommer skapa dessa platser. Det här kräver både lyhördhet, engagemang, samt inte minst en viss uthållighet.

Det är ingen liten kravlista att uppfylla, men med ett stort engagemang, med tydliga och gemensamma mål så ser vi fram emot att vara en drivande kraft, partner till att utveckla dessa områden och leva upp till vår vision.

Vi har i nuläget ringat in några områden och sitter i detta nu och ser över möjligheterna till partnerskap att börja utveckla dessa platser.

Vision


Vi ska bidra till ett aktivt liv för människor, där bostäder, mötesplatser, friskvård och hälsa genomsyrar utformningen av våra initiativ.

Värdering


Vår grundvärdering som vi lever efter är: It´s all about commitment.

Mission


Att uppfylla alla våra utvecklingsprojekt och åtaganden fullt ut.

Kontakta oss


Vare sig du representerar en kommun, är markägare eller bara känner att det här är en miljö som du vill vara med att utveckla eller bara vill bo i och kring så är du välkommen att höra av dig till oss.

info@fophainvest.com